Informacje

Informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) nasza firma posiada PRAWO OCHRONNE nr 184906 i nr 184904 na znak towarowy słowny „KREATYW” i słowno-graficzny (logo) „KREATYW”.

© Prawa autorskie KREATYW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Teksty, obrazy (poza zdjęciami produktów), grafika, pliki animacji, oraz ich układ na stronie www.kreatyw.eu s± objęte prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania tych obiektów dla celów handlowych lub w celu dystrybucji oraz modyfikowania oraz publikowania tych obiektów na innych stronach internetowych.

Wszelkie próby naruszenia powyższych praw, będź zgłaszane do odpowiednich instytucji i bezwzględnie egzekwowane.

Korzystając ze strony www.kreatyw.eu, wpisane przez Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta są wprowadzane do bazy Studio Reklamy KREATYW i nie są nigdy wykorzystywane w celach promocyjno-marketingowych (bez uprzednio wyrażonej zgody) ani udostępniane innym firmom.

Klient serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.